toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Samordnet opptak med hovedinntak fra 1.august

Barnehagene i Dønna - søknad om barnehageplass

Dønna kommune har 3 avdelinger, to i Dønna barnehage, Solfjellsjøen og en avdeling ved Løkta oppvekstsenter. I tillegg er det en privat barnehage på Stavseng – Drømmehagen barnehage. I henhold til lov om barnehager § 12 skal de kommunale og private barnehagene samarbeide om barnehageopptaket gjennom felles samordnet opptaksprosess.

I søknaden må det spesifiseres hvilken avd./barnehage det primært og sekundært det søkes plass i. Søknaden om utvidet eller redusert plass, permisjon og endringer av avd./barnehage bes også innmeldes.

Søknaden og evt. endringer må være innlevert den enkelte avdeling/barnehage innen søknadsfristen 10.april d.å.

Søknader innkommet etter fristen vil først bli behandlet etter årets hovedopptak.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til den enkelte barnehage, kommunens kontor for interne tjenester eller ved å skrive ut søknadsskjema herfra PDF document ODT document .

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS