toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Offentlig ettersyn

Detaljregulering Almvik Hytteområde

Reguleringsplanen Almvik Hytteområde, del av gnr. 33/3 Breistrand i Dønna kommune er i formannskapssak 18/17 i møte 8.3.2017 vedtatt lagt ut til offentlig høring. 

Utlegging til offentlig høring annonseres i en lokalavis.

Forslag til reguleringsplan med tilhørende dokumenter er i tillegg lagt ut på kommunens hjemmeside www.donna.kommune.no

Høringsfristen er satt til 28. april 2017.

Teknisk drift

Sakens vedlegg:

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS