toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Utlegging reguleringsplan til offentlig høring

Detaljregulering del av GNR 29/2 - Meåsen boligfelt på Solfjellsjøen

Reguleringsplan del av gnr. 29/2 Meåsen til formål boligfelt (helårsboliger) – utlegging av forslag til detaljregulering (reguleringsplan) med planbestemmelser (reguleringsbestemmelser) til offentlig høring.

Formannskapet, i Dønna kommune, har i møte 17.04. 2018 – med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 12-3. 12-10 og 12-11 – vedtatt utlegging av detaljregulering til offentlig høring.

Frist for å sende inn merknader, eller komme med innspill, er satt til 27. juni 2018.

Merknader sendes til Dønna kommune, Krunhaugen 1, 8820 Dønna eller til post@donna.kommune.no

Planbeskrivelse med kart

Forslag til reguleringsbestemmelser

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS