toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

legges ut til ettersyn i 3 uker fra 28. februar

Eiendomsskatteliste til offentlig ettersyn

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2017, og med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges eiendomsskatteliste til offentlig ettersyn i servicekontoret og her på våre hjemmesider i tre uker fra 28. februar.

Lista inneholder adresse, matrikkelenhet, takst, skattegrunnlag og beregnet skatt.

Klage vedr. fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagefristen er 6 uker fra 28. februar.

Eiendomsskattekontoret fører en eiendomsskatteliste der alle skattlagte faste eiendommer i kommunen er oppført med verdi. I lista fremgår det hvilken skattesats som er benyttet og hvor stor den utskrevne skatten for hver eiendom er. Skattesatsen på 7 promille er den samme som i 2015.

Her er eiendomsskattelisten (hovedlisten). Listen er sortert på gårds- og bruksnummer.

Her er listen over verker og bruk, samt flytende oppdrettsinstallasjoner.

Her er listen over fritatte eiendommer og vedtak om utskrivning av eiendomsskatt. Dette behandles av kommunestyret hvert år.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS