toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Elgkjøtt

Viltnemnda i Dønna har utført skadefelling av en elg som hadde uønsket adferd. Kjøttet fra dyret selges til inntekt for kommunens viltfond.

Elgoksen, ca 3 år har en slaktevekt foreløpig vurdert til ca 250. Slaktet er godkjent for salg og vil bli oppdelt i fire – hver del vil være ca 60 kg.

Dønna omsorgssenter har fått tilbud om kjøtt. Andre interesserte kan også henvende seg til Dønna kommune på tlf 75 05 22 00 eller per E-post til post@donna.kommune.no innen mandag 28.mai kl 08.00. Det vil bli foretatt loddtrekning mandag før fordeling.

Pris er satt i henhold til Statskog sine satser for omsetning av elgkjøtt: 87,75 inkl. mva.

 

Jørn Høberg
Landbrukssjef

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS