toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Høringer og kunngjøringer

Kommunevapen-3D

Landbrukskontoret

Forslag til forskrift om skuddpremie på kråke, ravn og mink i Dønna kommune

I møte 14.06.2018 vedtok Utmarksnemda i Dønna kommune å sende forslag til «Forskrift om skuddpremie på kråke, ravn og mink i Dønna kommune, Nordland» ut på høring.

2018-06-25
Kommunevapen-3D

Dønna vannverk

Høring - forslag til ny vann- og avløpsforskrift

Dønna kommune legger forslag til ny vann- og avløpsforskrift ut på høring.

2018-06-21
Kommunevapen-3D

Landbrukskontoret

Rapport

Avlingsregistrering i eng 2017 etter reinbeite vinteren 2016-2017. Herøy og Dønna kommune.

2018-06-08
Kommunevapen-3D

Dønna kommune, Nordland

Lokal forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning

Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Dønna kommune, Nordland

2014-10-07
Levert av CustomPublish AS