toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Høringer og kunngjøringer

Kommunevapen-3D

ECOMARIN Seafarm AS

HØRING - søknad om landbasert matfiskproduksjon

Ecomarin Seafarm AS søker om landbasert matfiskproduksjon av laks på lokalitet 13185 Bjørnsøya i Dønna kommune.
Omsøkt volum er på 2000 tonn.

 

2018-02-09
Kommunevapen-3D

Dønna kommune, Nordland

Lokal forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning

Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Dønna kommune, Nordland

2014-10-07
Levert av CustomPublish AS