toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Høringer og kunngjøringer

Kommunevapen-3D

REVIDERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL

INFORMASJONMØTE/FOLKEMØTE PÅ LØKTA OG DØNNA

I forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel avholdes det et informasjonsmøte/folkemøte på Løkta og Dønna.

2017-03-15
Kommunevapen-3D

Offentlig ettersyn

Detaljregulering Almvik Hytteområde

Reguleringsplanen Almvik Hytteområde, del av gnr. 33/3 Breistrand i Dønna kommune er i formannskapssak 18/17 i møte 8.3.2017 vedtatt lagt ut til offentlig høring. 

2017-03-14
Kommunevapen-3D

legges ut til ettersyn i 3 uker fra 28. februar

Eiendomsskatteliste til offentlig ettersyn

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2017, og med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges eiendomsskatteliste til offentlig ettersyn i servicekontoret og her på våre hjemmesider i tre uker fra 28. februar.

2017-02-28
Kommunevapen-3D

Dønna kommune, Nordland

Lokal forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning

Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Dønna kommune, Nordland

2014-10-07
Levert av CustomPublish AS