toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

REVIDERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL

INFORMASJONMØTE/FOLKEMØTE PÅ LØKTA OG DØNNA

I forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel avholdes det et informasjonsmøte/folkemøte på Løkta og Dønna.

Møte på Løkta: mandag 20. mars 2017 fra kl. 11.30 til kl. 13.30, ungdomshuset på Sandåker
Møte på Dønna: mandag 20. mars 2017 fra kl. 16.30 til kl. 18.30, kommunestyresalen på Solfjellsjøen
Deltakere fra Vandve kan komme til Solfjellsjøen med ferge kl. 15.05, retur med ferge kl. 18.35.

Agenda:
1.   Presentasjon av det planfaglige – bakgrunn for revidering.
2.   Gjennomgang av merknadsbehandlingen slik den foreligger til nå.
3.   Prosess: Viser hvor langt vi er i prosessen med den nye arealdelen
4.   Kommunens rolle i planarbeidet.
5.   Det blir gitt anledning til å komme med synspunkter/innspill.

Det blir servering av kaffe/te med «noko attåt».
Fra Dønna kommune møter ordfører, rådmann, teknisk sjef og konsulent Halvor Asper fra Multiconsult AS

Vel møtt !

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS