toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Landbrukskontoret

Nye regler for tidlig jakt på grågås og sanking av egg

Fylkesmannen har opphevet forskrift om tidligere jaktstart på grågås for nærmere angitte områder i Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega kommuner. Ordningen med utvidet periode for sanking av egg fra grågås er videreført i ny forskrift.

Fylkesmannen har gjennom forskrift fastsatt 6. april opphevet Forskrift 4. april 2015 nr. 360 om utvidet jakttid på grågås og utviding av periode for eggsanking for perioden 2015–2016 i nærmere angitte områder i kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega, Nordland. Bakgrunnen for oppheving følger av Miljødirektoratets vedtak av 30.11.15 om dispensasjon for prøveordning for tidligjakta med endring i døgnreguleringen for nærmere angitte områder i de her respektive kommunene fra morgenjakt til jaktutøvelse i tidsrommet 16.00 - 22.00.

Oppheving av forskrift om utvidet jakttid på grågås mv. gjør at Miljødirektoratets dispensasjon av 30.11.15 vil bli stående alene, og således vil måtte legges til grunn for utøvelsen av tidligjakta i 2016.

Ettersom forskrift  om utvidet jakttid på grågås og utviding av periode for eggsanking i sin helhet ble opphevet, rammet dette også hjemmelsgrunnlaget for den utvidede perioden for eggsanking fram til og med 30. april i utvalgte områder, jf. den opphevende forskriftens § 4. Denne ordningen er ikke tenkt avviklet for inneværende sesong, og Fylkesmannen viderefører derfor ordningen gjennom fastsettelse av en egen og dedikert forskrift av 11. april 2016 om utviding av periode for sanking av egg fra grågås for år 2016 i nærmere angitte områder i de her aktuelle kommunene.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS