toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Utlegging reguleringsplan til offentlig høring

Reguleringsplan del av gnr. 13/4 Kleivan/Glein

Reguleringsplan del av gnr. 13/4 Kleivan/Glein til formål massetak og tilrettelegging tomt til garasje og lager/ilandtaking grus – utlegging av detaljregulering med bestemmelser, planbeskrivelse og ROS med konsekvensutredning til offentlig høring.

 

Formannskapet har i møte den 17.4.2018, med hjemmel i PBL §§ 12-3, 12-10 og 12-11 vedtatt utlegging av detaljregulering til offentlig høring.

Frist for å sende inn merknader eller komme med innspill er satt til 27. juni 2018.

Merknader sendes til Dønna kommune, Krunhaugen 1, 8820 Dønna eller til post@donna.kommune.no.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS