toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Kommunedelplan for Fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2023

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Kommunedelplan for Fysisk aktivitet og naturopplevelser 2015-2018 skal revideres. Formannskapet i Dønna vedtok 08.05.2018 å legge forslag til planprogram for revidering av planen ut til offentlig høring.

Alle inviteres til å komme med innspill.

Har du spørsmål til planprogrammet eller planprosessen kan disse rettes til:

Christine Dahl, tlf. 75 05 22 40, eller til Christine.Dahl@donna.kommune.no

Høringsuttalelser sendes innen 02.07.2018 til:
Dønna kommune
Krunhaugen 1
8820 Dønna

Eller på e-post til post@donna.kommune.no

Alle høringsuttalelser bes fremsatt skriftlig, merket "Planprogram for kommunedelplan Fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2023" og undertegnet med fullt navn.

Etter høringsfristen vil administrasjonen behandle innspillene før det utarbeides endelig planprogram. Kommunestyret vedtar planprogrammet. Deretter starter arbeidet med kommunedelplanen slik planprogram beskriver.

Høringsutkast planprogram

Gjeldende kommunedelplan for Fysisk aktivitet og naturopplevelser

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS