Frist for å komme med merknader/innspill: 24. mai

2. gangs høring Kystplan Helgeland

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 9 0g 11-4 legges planforslag «Kystplan Helgeland – kommunedelplan for deler av sjøareal i Dønna kommune» med plankart, bestemmelser og retningslinjer ut på 2. gangs offentlig ettersyn.
 

 

Frist for å komme med merknader/innspill til planforslaget settes til 24. mai 2019.

Merknader og innspill sendes på mail til post@donna.kommune.no eller pr. brev til Dønna kommune, Krunhaugen 1, 8820 Dønna.
Forsendelsen merkes med «Innspill Kystplan Helgeland – Dønna»

Plankart Dønna med tegnforklaring

Plankart - hele planområdet - (link til Nordlandsatlas) 

Kystplan - bestemmelser og retningslinjer

Konsekvensutredning

Jan Erik Pedersen
Teknisk sjef

 

11. april 2019 Pål Bleka
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut