toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Teknisk og landbruk

Informasjon

Gebyrregulativ 2020

Gebyrregulativet for 2020 er nå lagt ut.

Vannavgiften holdes på 2019-nivå, dvs. 0 % økning 
Avløpsavgiften reduseres med 24 % 
Slamtømmeavgiften økes med 23 % 
Gebyr for byggesak, område- og reguleringsplaner og kartlegging, deling og registrering av eiendom økes med 2 % 
Gebyr for saksbehandling av konsesjonssaker holdes på 2019-nivå, dvs 0 % økning 
 
2020-01-22
Kommunevapen-3D

Teknisk drift

Forenklinger i Byggesaksforskriften fra 1. juli 2015

Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

Her er en oversikt over hvilke tiltak som kan føres opp uten å søke, og informasjon om andre endringer som vil gjøre det enklere for den som ønsker å bygge

2019-03-19
Kommunevapen-3D

Landbrukskontoret

Forvaltningsplan for grågås i Nordland

En ny forvaltningsplan setter fokus på kunnskap om økende bestander, økende beiteskader på innmark, og behovet for mer organisert jakt på grågås.

2018-11-16
Kommunevapen-3D

Landbrukskontoret

Rapport

Avlingsregistrering i eng 2017 etter reinbeite vinteren 2016-2017. Herøy og Dønna kommune.

2018-06-08
Kommunevapen-3D

Landbruk

Grågås - tidlig jaktstart og utvidet eggsanking 2018

Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland 25.04.18. Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov av 19.06.09 om forvaltning av naturens mangfold §§ 15 og 16, og § 3 i forskrift av 01.04.17 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022.

2018-05-11
Kommunevapen-3D

Dønna kommune

Stenging av kai på Løkta

Den kommunale kaia på Breivika i Løkta stenges med umiddelbar virkning. 

2018-01-11
Kommunevapen-3D

Landbrukskontoret

Tidligjakt grågås

Det er åpnet for tidligjakt på grågås i perioden 26.7. til og med 9.8. fra kl 04.00 - 10.00. Se forskriften gjengitt nedenfor samt vedlagt brev fra Fylkesmannen.

2017-06-12
Kommunevapen-3D

Landbrukskontoret

Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Dønna kommune, Nordland

Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Dønna

2017-04-06
Kommunevapen-3D

Dønna kommune

Teknisk drift

Teknisk drift har ansvar for de tradisjonelle viktige tekniske samfunnsoppgavene som vannforsyning, kommunale veger og kommunale avløpsanlegg. 

2017-02-22
Kommunevapen-3D

Landbrukskontoret

Endring av minsteareal for elg

Utmarksnemda har vedtatt å sette ned  minstearealet for elg. Det nye minstearealet er 3000 dekar, og er gjeldende fra og med 2016.

2016-04-22
Levert av CustomPublish AS