toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Landbrukskontoret

Endring av minsteareal for elg

Utmarksnemda har vedtatt å sette ned  minstearealet for elg. Det nye minstearealet er 3000 dekar, og er gjeldende fra og med 2016.

Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Dønna kommune, Nordland finnes her:

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2016-04-11-365

 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS