toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Landbrukskontoret

Tidligjakt grågås

Det er åpnet for tidligjakt på grågås i perioden 26.7. til og med 9.8. fra kl 04.00 - 10.00. Se forskriften gjengitt nedenfor samt vedlagt brev fra Fylkesmannen.

Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland 25.04.17. Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov av
19.06.09 om forvaltning av naturens mangfold §§ 15 og 16, og § 3 i forskrift av 01.04.17 om
jakt - og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til
og med 31. mars 2017.

§ 1. Det åpnes for jakt etter grågås fra og med 26. juli til og med 9. august for 2017 i
kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega.

§ 2. Jaktområdet avgrenses til innmark og dens randsone (inntil 50 meter fra innmark). Det er
ikke tillatt å jakte på friområder i henhold til forvaltingsplanens vedlegg 3-8. Friområdene er
synliggjort med grønn farge i kartene.

§ 3. Det tillates kun jakt innenfor tidsrommet kl. 0400-1000 i Alstahaug, Herøy og Dønna. I
Vega tillates det kun jakt innenfor tidsrommet 16.00 — 22.00.

§ 4. Det åpnes for å utvide tida for eggsanking fram til og med 30. april i utvalgte områder.

§ 5. Denne forskriften trer i kraft straks.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS