toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Landbrukskontoret

Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Dønna kommune, Nordland

Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Dønna

Hjemmel: Fastsatt av Dønna kommune ved Utmarksnemnda 28. februar 2017 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 5 og § 6.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg og rådyr i Dønna kommune.

§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse som angitt i tabellen:

  Elg: minsteareal i daa Rådyr: minsteareal
Dønna kommune 3000 250

§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 11. april 2016 nr. 365 om adgang til jakt etter elg og rådyr, Dønna kommune, Nordland.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS