toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Landbruk

Grågås - tidlig jaktstart og utvidet eggsanking 2018

Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland 25.04.18. Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov av 19.06.09 om forvaltning av naturens mangfold §§ 15 og 16, og § 3 i forskrift av 01.04.17 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022.

§ 1. Det åpnes for jakt etter grågås fra og med 26. juli til og med 9. august 2018 i kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega. 
 
§ 2. Jaktområdet avgrenses til innmark og dens randsone (inntil 50 meter fra innmark). Det er ikke tillatt å jakte på friområder i henhold til forvaltingsplanens vedlegg 3-8. Friområdene er synliggjort med grønn farge i kartene.
 
§ 3. Det tillates kun jakt innenfor tidsrommet kl. 04.00-10.00 i Alstahaug, Herøy og Dønna. I Vega tillates det kun jakt innenfor tidsrommet kl. 16.00 – 22.00.
 
§ 4. Det åpnes for å utvide tida for eggsanking fram til og med 15. mai 2018 i følgende områder: 
      -     Alstahaug:  Mindland og Austbø/Blomsøy/Hestøysund.
- Dønna:  Vandve, Skaga, Åker/Stavseng og Glein/Våg.
- Herøy: Tenna, Sør-Herøy og Nord-Herøy.
- Vega: Viksås og områdene Åsen, Floa, Kjul/Andvågen og Færset.
                
§ 5. Denne forskriften trer i kraft straks. 
 
 
 
Sanking av egg
Etter § 6 i forskrift om jakt- og fangsttider kan fylkesmannen gi tillatelse til sanking av egg fra grågås utover 15. april i områder hvor dette inngår i en godkjent lokal forvaltningsplan for grågås.
 
Det åpnes for utvidet eggsanking til og med 15. mai i følgende områder:
- Alstahaug:  Mindland og Austbø/Blomsøy/Hestøysund.
- Dønna:  Vandve, Skaga, Åker/Stavseng og Glein/Våg.
- Herøy: Tenna, Sør-Herøy og Nord-Herøy
- Vega: Viksås og områdene Åsen, Floa, Kjul/Andvågen og Færset.
 
For å kunne evaluere ordningene ber vi om at resultatet for  både tidligjakt på grågås og sanking av egg blir rapportert til Dønna kommune ved landbrukskontoret. 
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS