toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-05-07

Postliste for 07.05.2019

Datert:
24.04.2019
Regdato:
07.05.2019
Saksnr:
19/147-20
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Yngve Skei, SV v/ Yngve Skei, Gunn Emilsen
Dokbesk:
SVAR - FORSLAG TIL VALGLISTE -SV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.05.2019
Regdato:
07.05.2019
Saksnr:
17/400-113
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Erlend Peder Valberg
Dokbesk:
BEFARING DØNNA BARNEHAGE UKE 17
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2019
Regdato:
07.05.2019
Saksnr:
17/400-114
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Yngve Almås Larsen
Dokbesk:
SV: 1827-1 BEFARINGSRAPPORT NR 50
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.04.2019
Regdato:
07.05.2019
Saksnr:
17/400-115
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Yngve Almås Larsen
Dokbesk:
1827-1 BEFARINGSRAPPORT NR 48
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2019
Regdato:
07.05.2019
Saksnr:
17/400-116
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Dagfinn Skarstad Andreassen
Dokbesk:
SÆRMØTE PG GJERDE 02.05.2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2019
Regdato:
07.05.2019
Saksnr:
19/42-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
STIMULERINGSTILSKUDD TIL KOMMUNALE VETERINÆRTJENESTER 2019 - HERØY OG DØNNA VAKTDISTRIKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2019
Regdato:
07.05.2019
Saksnr:
17/90-17
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
EVENTUELL UTTALELSE VEDR. SAKKYNDIG VURDERING -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2019
Regdato:
07.05.2019
Saksnr:
17/180-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
EVENTUELL UTTALELSE VEDRØRENDE SAKKYNDIG VURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.05.2019
Regdato:
07.05.2019
Saksnr:
19/336-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
FJERNING AV REDE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2019
Regdato:
07.05.2019
Saksnr:
19/337-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Skatteoppkreveren i Hald v/ Mona Lillegaard
Dokbesk:
VS: SERIØSE/USERIØSE AKTØRER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.05.2019
Regdato:
07.05.2019
Saksnr:
17/1251-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Tang 1 Bygg AS v/ Knut Tangen
Dokbesk:
SØKNAD OM FERDIGATTEST - GNR 6/89 - BØRGE LORENTZEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2019
Regdato:
07.05.2019
Saksnr:
19/333-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDLEGG TIL SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD FRA DET KOMMUNALE NÆRINGSFOND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2019
Regdato:
07.05.2019
Saksnr:
19/12-52
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
FORLENGELSE AV LEIEKONTRAKT -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2019
Regdato:
07.05.2019
Saksnr:
17/682-10
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2019/2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2019
Regdato:
07.05.2019
Saksnr:
19/71-29
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Trygg Trafikk
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV PROTOKOLL FRA TRYGG TRAFIKKS LANDSMØTE 9 APRIL 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2019
Regdato:
07.05.2019
Saksnr:
17/574-29
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Jan Erik Pedersen, Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
VS: VEDTAK AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR DØNNA OG STÅENDE INNSIGELSER FRA FYLKESMANNEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2019
Regdato:
07.05.2019
Saksnr:
19/338-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDRØRENDE DØNNA KOMMUNES LEILIGHET I
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2019
Regdato:
07.05.2019
Saksnr:
17/327-16
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
DIALOGMØTE -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2019
Regdato:
07.05.2019
Saksnr:
19/339-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Stig-Gøran Olsen
Dokbesk:
VS: 3935A9.PDF
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2019
Regdato:
07.05.2019
Saksnr:
18/884-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
LOGOSRAPPORT RE-TESTING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2019
Regdato:
07.05.2019
Saksnr:
19/339-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Statens vegvesen
Dokbesk:
STATENS VEGVESENS FORSLAG TIL KUTT I TJENESTETILBUDET - UTTALELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2019
Regdato:
07.05.2019
Saksnr:
19/199-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Andersen, Åsmund
Dokbesk:
HØRINGSUTTALELSE TIL SØKNAD OM NYDYRKING PÅ EIENDOM 1/3 I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2019
Regdato:
07.05.2019
Saksnr:
18/753-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL DYREVOGN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2019
Regdato:
07.05.2019
Saksnr:
19/208-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE SOMMERVIKAR 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2019
Regdato:
07.05.2019
Saksnr:
19/208-10
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE SOMMERVIKAR 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2019
Regdato:
07.05.2019
Saksnr:
19/208-11
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE SOMMERVIKAR 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2019
Regdato:
07.05.2019
Saksnr:
19/208-12
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE SOMMERVIKAR 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2019
Regdato:
07.05.2019
Saksnr:
19/208-13
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE SOMMERVIKAR 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2019
Regdato:
07.05.2019
Saksnr:
19/208-14
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE SOMMERVIKAR 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS