toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-11-21

Postliste for 21.11.2019

Datert:
14.11.2019
Regdato:
21.11.2019
Saksnr:
19/645-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK TIL SØKNAD OM TILSKUDD - SYKAVL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2019
Regdato:
21.11.2019
Saksnr:
19/207-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM PRODUKSJONS- OG AVLØSERTILSKUDD 2019, 998659132
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.11.2019
Regdato:
21.11.2019
Saksnr:
17/1347-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Fiskeridirektoratet
Dokbesk:
ECOMARIN SEAFARM AS 891198752 - UTALELSE TIL SØKNAD OM NYE ARTER PÅ LOKALITET 13185 BJØRNSØYA I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.11.2019
Regdato:
21.11.2019
Saksnr:
19/640-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
DELUTBETALING AV TILSKUDD - SMIL, 974250918
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.11.2019
Regdato:
21.11.2019
Saksnr:
17/783-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
VEDTAK TIL SØKNAD OM TILSKUDD - SMIL, 969226510
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.11.2019
Regdato:
21.11.2019
Saksnr:
17/897-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SLUTTUTBETALING AV TILSKUDD - SMIL, 969645149
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.11.2019
Regdato:
21.11.2019
Saksnr:
17/1367-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
donnes.gaard@online.no
Dokbesk:
UTSATT ARBEIDSFRIST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.11.2019
Regdato:
21.11.2019
Saksnr:
19/532-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
Drømmehagen barnehage
Dokbesk:
RAPPORT TILSYN DRØMMEHAGEN BARNEHAGE 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.11.2019
Regdato:
21.11.2019
Saksnr:
19/394-37
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Pål H. Bleka
Dokbesk:
DRIFTSBUDSJETT OG INVESTERINGSBUDSJETT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.11.2019
Regdato:
21.11.2019
Saksnr:
17/81-12
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
KRAVSFORESPØRSEL I TVANGSSALG, TIL PANTHAVERE IHHT. GRUNNBOK SAMT LEGALPANT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2019
Regdato:
21.11.2019
Saksnr:
19/4-57
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Jan Erik Torfinn Larsen
Dokbesk:
16/1760 BREV TIL KOMMUNENE - FORBUD MOT BRUK AV MINERAOLJE TIL OPPVARMING AV BYGNINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2019
Regdato:
21.11.2019
Saksnr:
19/701-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Ståle Jørn Berg
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - NAUST GNR 11/372 - STÅLE BERG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2019
Regdato:
21.11.2019
Saksnr:
17/267-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Trykk-Tjenester
Dokbesk:
TILSKUDD FOR LIS1-STILLINGER I KOMMUNEHELSETJENESTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2019
Regdato:
21.11.2019
Saksnr:
19/4-58
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak KMD
Dokbesk:
19/5051-9 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGFORSKRIFTEN OM VALGDISTRIKTER VED STORTINGSVALG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2019
Regdato:
21.11.2019
Saksnr:
19/703-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Thor Gunnar Hansen
Dokbesk:
SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT OG KOMMUNALT AVLØPSVANN FRA HUS OG HYTTER GNR 4/85 - THOR G. HANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2019
Regdato:
21.11.2019
Saksnr:
18/583-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Åse Johanne Pettersen Ledder, Øystein Løkås, Vegar Bentzen
Dokbesk:
20/28 - FRADELING AV NAUSTPARSELL - OVERSENDELSE PROTOKOLL MED VEDLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2019
Regdato:
21.11.2019
Saksnr:
19/461-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS