toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-11-26

Postliste for 26.11.2019

Datert:
20.11.2019
Regdato:
26.11.2019
Saksnr:
19/414-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Kirsti Aasvik Johansen
Dokbesk:
OVERFØRING AV FERIE FRA 2019 TIL 2020 - KIRSTI AA. JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.11.2019
Regdato:
26.11.2019
Saksnr:
19/4-62
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Bufetat
Dokbesk:
PROSJEKT - ØKE KUNNSKAPEN OM CRPD - «HVA VET DU OM FN-KONVENSJONEN OM RETTIGHETENE TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE (CRP D)?»
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.11.2019
Regdato:
26.11.2019
Saksnr:
19/4-63
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Amund Frogner Borge
Dokbesk:
VEILEDNING TIL KOMMUNER OG ANDRE DATAEIERE OM INNSENDING AV GEOTEKNISKE RAPPORTER OG GRUNNUNDERSØKELSER TIL NADAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.11.2019
Regdato:
26.11.2019
Saksnr:
19/17-19
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Offl. §4
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VALG AV REPRESENTANT - HELGELAND INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.11.2019
Regdato:
26.11.2019
Saksnr:
19/707-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Dønna Kommune
Dokbesk:
TILLATELSE TIL TILTAK - TILBYGG DØNNA BRANNSTASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.11.2019
Regdato:
26.11.2019
Saksnr:
19/12-150
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM REDUSERT OPPSIGELSESTID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.11.2019
Regdato:
26.11.2019
Saksnr:
17/374-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Vefsn kommune
Dokbesk:
REFERAT SAMARBEIDSMØTE HELGELAND KRISESENTER 25. NOVEMBER 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2019
Regdato:
26.11.2019
Saksnr:
17/302-3
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR KRAV OM OPPLÆRING OG PRØVE I NORSK OG SAMFUNNSFAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2019
Regdato:
26.11.2019
Saksnr:
17/290-4
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM FRITAK FOR KRAV OM OPPLÆRING OG PRØVE I NORSK OG SAMFUNNSFAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.11.2019
Regdato:
26.11.2019
Saksnr:
19/478-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Post Dønna
Dokbesk:
VS: SAK 15/1016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2019
Regdato:
26.11.2019
Saksnr:
19/626-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - FRADELING AV TOMT OG BYGGING AV BOLIG, GNR. 44 BNR. 3, DØNNA KOM MUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2019
Regdato:
26.11.2019
Saksnr:
19/478-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Øivind Øines
Dokbesk:
FERDIGATTEST GNR 11/359 - KAMILLA ALFHEIM OG ØIVIND ØINES
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2019
Regdato:
26.11.2019
Saksnr:
19/515-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE SOM TILKALLINGSVIKAR FRA 01.12.19 TOM 01.12.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2019
Regdato:
26.11.2019
Saksnr:
17/718-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Mottaker:
Direktoratet for Arbeidstilsynet
Dokbesk:
SVAR - TILSYN - VEDTAK OM PÅLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2019
Regdato:
26.11.2019
Saksnr:
19/709-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
STARTLÅN SØKNAD (REF=843W54, SAKID=297255)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2019
Regdato:
26.11.2019
Saksnr:
19/414-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Lill Tove Vang Abs
Dokbesk:
SØKNAD OM OVERFØRING AV FERIE FRA 2019 - 2020 LILL TOVE ABS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2019
Regdato:
26.11.2019
Saksnr:
18/689-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Odd Arne Parelius
Avsender:
Løkta Oppvekstsenter
Dokbesk:
NOTAT FRA MØTE I FAU
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2019
Regdato:
26.11.2019
Saksnr:
19/4-64
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Distribusjonsoppdrag
Dokbesk:
HØRING – PLEIEPENGER VED BARNETS DØD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2019
Regdato:
26.11.2019
Saksnr:
19/708-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Øyvind Albrigtsen
Dokbesk:
EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 14/93 - ØYVIND ALBRIGTSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2019
Regdato:
26.11.2019
Saksnr:
19/707-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
TILLATELSE TIL TILTAK - TILBYGG DØNNA BRANNSTASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2019
Regdato:
26.11.2019
Saksnr:
19/55-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Jørn Høberg
Dokbesk:
VS: SØKNADER OM BRUK AV SNØSCOOTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2019
Regdato:
26.11.2019
Saksnr:
19/708-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
'oyv.albrig@outlook.com'
Dokbesk:
GNR14 BNR 93 - KONSESJONSFORHOLD - KVITTERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2019
Regdato:
26.11.2019
Saksnr:
17/1211-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
frida hjortdahl
Dokbesk:
SØKNAD OM Å SLUTTE ET VERV.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS