toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-11-27

Postliste for 27.11.2019

Datert:
30.01.2018
Regdato:
27.11.2019
Saksnr:
17/615-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
'gunn.reinholdtsen@domstol.no'
Dokbesk:
SV: TORBJØRN AAKER OG SØKNAD OM KONSESJONSFRITAK - JORDSKIFTESAK 15-198812RFA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.10.2017
Regdato:
27.11.2019
Saksnr:
17/1138-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Sverre Holgeir Hansen
Dokbesk:
GNR 3/6 - VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING SVERRE HOLGEIR HANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2019
Regdato:
27.11.2019
Saksnr:
17/82-45
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Ary Morais
Dokbesk:
SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2019
Regdato:
27.11.2019
Saksnr:
17/745-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Odd Arne Parelius
Dokbesk:
STELLE BORD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2019
Regdato:
27.11.2019
Saksnr:
17/845-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Andersen, Åsmund
Dokbesk:
DISPENSASJON FOR JUSTERING/FLYTTING AV OPPDRETTSLOKALITETER I ÅSVÆRET LANDSKAPSVERNOMRÅDE, DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2019
Regdato:
27.11.2019
Saksnr:
19/151-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Mortensen Harald
Dokbesk:
SV: FV181 HILSET-VÅG KRAV OM MATRIKKELFØRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2019
Regdato:
27.11.2019
Saksnr:
17/533-38
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Rune Ånes
Dokbesk:
VS: SVARBREV FRA NORDLAND FYLKESKOMMUNE ETTER OPPFYLT RAPPORTERINGSPLIKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2019
Regdato:
27.11.2019
Saksnr:
19/533-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Brønnøy Blikk As
Dokbesk:
FERDIGATTEST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2019
Regdato:
27.11.2019
Saksnr:
17/745-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SV: STELLE BORD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2019
Regdato:
27.11.2019
Saksnr:
17/1061-11
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNKALLING TIL ANSVARSGRUPPEMØTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2019
Regdato:
27.11.2019
Saksnr:
18/915-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Brønnøy Blikk As
Dokbesk:
SØKNAD FERDIGATTEST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2019
Regdato:
27.11.2019
Saksnr:
19/4-65
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Amund Frogner Borge
Dokbesk:
VI BER KOMMUNENE SENDE INN GEOTEKNISKE RAPPORTER TIL NADAG OG MELDE INN FARESONER FOR KVIKKLEIRE TIL NASJONAL DATABASE FOR KVIK KLEIRESONER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2019
Regdato:
27.11.2019
Saksnr:
19/567-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Torstein Mathiassen
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - 51/9 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - FRADELING GNR.51/9 TORSTEIN MATHIASSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS