Nasjonal koronatelefon
Mange har spørsmål om Koronovirus og situasjonen rundt dette. Dersom du ikke finner svar hos informasjonssidene som finnes på Folkehelseinstituttet og Helsenorge.no er det opprettet et nasjonalt telefonnummer 815 55 015.

Koronatelefon Dønna
Vi ønsker å ha oversikt over hvem som befinner seg i karantene i kommunen. Vi ber om at de som er i karantene tar kontakt mellom kl 08 og 15. Inntil videre er koronatelefonen 905 07 581 også betjent i helgene mellom kl 10 og 12. 

Testing
Ta alltid kontakt med legekontoret på telefon og få instrukser, ikke møt opp på venterommet. Ring legekontoret på 75 05 22 01 på dagtid for å avtale testing. Inntil videre kan du også kontakte koronatelefonen 905 07 581 i helgene mellom kl 10 og 12. Ta kontakt for å avtale testing dersom du har luftveissymptomer. Ta koronasjekken for å se om du bør testes.

Arrangementer og sammenkomster
Nasjonale regler og anbefalinger gjelder.

E-post
Dønna kommune har også opprettet en egen e-postadresse for Korona-spørsmål: korona@donna.kommune.no 

Rus og Psykiatritjenesten 
Hvis innbyggere i Dønna kommune opplever situasjonen som vanskelig og ikke har noen å snakke med, er Rus og Psykiatritjenesten i Dønna kommune tilgjengelig på telefon mandag til fredag fra kl 10-12. Vi kan nås på tlf 971 40 493 og 481 89 091

NAV
På grunn av karantene og permiteringer kan noen ha fått behov for økonomisk sosialhjelp for en periode. I Dønna kan du søke digitalt om økonomisk sosialhjelp.