Dønna kommune åpnet i midten av november det nye renseanlegget – et membrananlegg med finfilter som tar ut all farge/humus og det er montert et UV-anlegg som ekstra sikkerhet mot evt. bakteriologisk forurensing.
Justering av PH skjer ved tilsetting av Vannglass - et middel helt uten lukt og smak, og som har vært brukt til PH-justering de siste 25 år.
Vannet pumpes i dag ut på nettet fra et 1000 m³ magasin ved hjelp av to store pumper. Disse er sikret drift også ved strømbrudd med nødstrømsaggregat. Artikkelbildet viser drikkevannet fra nytt (venstre) og gammelt (høyre) renseanlegg.

Etter å ha investert ca. 26 mill. kr. i nytt renseanlegg – og etter at drikkevannet vårt nå er helt blankt, får vi flere meldinger den siste tiden angående kvaliteten på vannet, der enkelte melder om dårlig smak og/eller lukt på drikkevannet og dårlig lukt på varmtvannet. 
Dette er tilbakemeldinger som vi er svært lei oss for, som vi beklager og som vi tar på største alvor.

Det må også sies at vi har mottatt mange hyggelige meldinger fra abonnenter som har veldig godt vann – helt blankt og uten noen form for ubehagelig lukt eller smak.

Vi tar som sagt alle tilbakemeldinger på største alvor og ønsker så snart som mulig å finne ut av hva som er årsaken til vond lukt og smak.

Hva er gjort og hva gjøres fremover:

• Det er tatt mange vannprøver etter at nytt renseanlegg ble åpnet der disse er sendt til godkjent laboratorier for analyse ihht. Drikkevannsforskriften. 
Et eksempel på en slik vannprøve ligger vedlagt, og viser at vannet er innenfor alle kjemiske parameter og har faktor null på alle typer bakterier.
VI tar også utvidede vannprøver hos flere av de abonnentene som har rapportert om dårlig lukt/smak, resultatet av disse foreligger uke 15. 
Konklusjonen fra laboratorium og kommunelege 1 er at vannet er helt trygt å drikke. 

• Det har over 40-50 års bruk samlet seg et belegg på innsiden av vannrørene, og vi har en mistanke om at dette belegget nå løsner litt etter litt og kan være årsaken til at noen opplever vond lukt og smak. De kommunale hovedledningene er over tid blitt jevnlig utspylt og renset, mens de mindre kommunale ledningene ikke blir spylt like ofte og like nøye. Det samme blir da for abonnentledninger inn til boliger. Ulik bruk av vannmengde og ulik «rensing» av de mindre ledningene kan være årsaken til at to naboer melder inn helt forskjellig opplevelse av kvaliteten på vannet.

• Vi lager nå en oppdatert og revidert plan for utspyling av hele det kommunale ledningsnettet – der også de mindre kommunale ledningene klargjøres med spylepunkt og skal renses. Dette arbeidet planlegges for oppstart i april/mai.

• For utspyling og rensing av ledning inn til bygning anbefales å åpne kaldtvannskran (i kjeller, utekranen etc.) og la det renne på fullt trykk i 1-2 timer.

• Enkelte har merket vond lukt fra varmtvannet. Iflg. rørlegger lukter varmtvannet vanligvis «mer» eller annerledes enn kaldtvannet, dette kan skyldes at det dannes biofilm på innsiden av varmtvannsberederen og varmtvannsrør.
Det du kan gjøre selv for å rense varmtvannstanken er å slå av tanken og spyle ut av tanken ved å åpne varmtvannskranen. Det anbefales uansett å ta kontakt med rørlegger for ytterligere info og bistand. Varmtvannstankene er kan være noe ulikt konstruert alt etter type og alder.  

 
Meldinger og informasjon fra abonnentene kan gis til post@donna.kommune.no