Vi er veldig glade for å kunne ta del i markeringen av Ukrainas uavhengighetsdag, som var den 24. august.  Det var rørende å kunne få lov å ta del i det ukrainske barnetoget.
Det minner og påminner oss om 17. mai, og dens betydning.

Det at vi som politiske ledere er representert her i dag er vår støtte og symbol på demokrati og selvstendig.  Det er med blandede følelser.

Vi gleder oss over Ukrainas nasjonaldag, men samtidig er det vondt å se at landet lider og liv har gått tapt.  Dere er et folkeslag som viser «kjemp for det dere har kjært». Dere viser samhold, en styrke og et mot, men prisen dere betaler er høy. - alt for høy!

Vi er mange som støtter dere og har medfølelse for den urettferdige og umenneskelige kampen dere står i, og deres tanker til de som er igjen i hjemlandet.

Dere kjemper alle for frihet og selvstendighet.
Vi deler deres håp.
Håp om frihet!
Håp om å kunne bestemme i eget land!
Håp om fred!

Gratulerer hjerteligs med dagen kjære dere alle.


Med håp fra Dønna kommune 
Trine Sivertsen Hjortdah