Studiet har to faste studiedager i uka, samlinger gjennom året og går over fire år. Det gjør at du enklere kan kombinere studiene med jobb og familie. 50 % av plassene er reservert for deg som har tilknytning til Helgeland, og studiet er spesialutviklet i samarbeid med alle kommunene i regionen og Helgelandssykehuset. 
 
Studiet er lagt opp med aktive studiedager tirsdager og onsdager – enten sammen med basisgruppen i nærheten av deg eller på nett. I tillegg blir det fysiske samlinger i Sandnessjøen 5-9 ganger i året. 
 
Etter endt studietid får du en fullverdig bachelorgrad i sykepleie. Du får også mulighet til å velge valgemne som gjør deg enda bedre rustet til å være sykepleier i distriktet – fordi vi vet at det å være sykepleier på Helgeland ofte er annerledes enn i de store byene.