Områdene som i første omgang er aktuelle er avgrenset til Glein-Stavseng /Åker, Solfjellsjøen og søndre del av Løkta. Det er forutsatt fra utbygger at når de starter salget i februar/mars, oppnår at mange nok i aktuelt område tegner seg for å kjøpe tilbudet (65% av de fastboende). De planlegger en kampanjeperiode med fri tilknytning og gunstig pris.

Dønna kommune vil i fortsettelsen søke tilskudd eksternt for å kunne utvide dekningsområdene til de områder av kommunen som ikke er lønnsomme for ren kommersiell utbygging. Slik utbygging av dekning kan enten bli i form av at fibernettet utvides, eller gjennom utbygging av trådløsnettet  (4G som oppgraderes til 5G når dette blir tilgjengelig) Målet er å oppnå dekning for hele kommunen.

Arbeidet innenfor dette området er på ingen måte ferdig, men vi håper at dette blir første trinn mot et godt tilbud til befolkning, næringsliv og for kommunens behov inn i fremtiden.  

 

Dønna Kommune
Nils Olav Jenssen
Ordfører