toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Utlegging til offentlig ettersyn

SELØY SJØFARM AS – SØKNAD OM BIOMASSEENDRING PÅ LOKALITET NYE SKORPA I DØNNA KOMMUNE

Seløy Sjøfarm AS - org. 961 288 983, søker om biomasseendring opp til 2560 tonn MTB ved akvakulturlokalitet Nye Skorpa i Dønna kommune.

Lokaliteten er pr. i dag klarert for en biomasse på 2060 tonn MTB.
Selskapet omsøker en begrenset økning i lokalitetsbiomasse som følge av antall akvakulturtillatelser.
Det omsøkes ikke arealendring.

Innspill sendes:
Dønna kommune, teknisk etat
Krunhaugen 1,
8820 Dønna

Høringsfristen settes til 29. juni 2019.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS