Søknad sendes: Dønna barne- og ungdomsskole

                        Snekkaråsen 2

                        8820 Dønna

Eller pr. e-post: dbu@donna.kommune.no 

For nærmere opplysninger se reglement og utleiepriser for Dønnahallen under www.donna.kommune.no

 

Søknadsfrist:10.08.2019.           Dønnahallen