Innlogging innebærer at du selv kan bestille timer, resepter og ha e-kontakt med legene.

Du vil få alle brev elektronsisk. For at dette skal kunne fungere er det viktig at du logger deg inn på helsenorge.no for å aktivere din profil.