toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Plassering av ambulansebåt

Felles formannskapsmøte med Herøy

Dønna og Herøy kommuner møtte til felles formannskapsmøte den 7. februar. Bakgrunnen er Helgelandssykehuset planer om endring i ambulansetjenesten.

 På møtet fremkom det stor enighet mellom formannskapene i Herøy og Dønna kommuner om at de planlagte endringene i ambulansetjenesten er uakseptable. Planene går ut på at ambulansebåten skal flyttes fra Bjørn til Lurøy, med plassering av en reservebåt på Bjørn (uten ambulansebemanning). I tillegg skal det i større grad brukes ferge for transport av pasienter til Sandnessjøen.

Det ble gjort følgende vedtak:

 

1. Herøy og Dønna kommune vil på det sterkeste oppfordre styret for Helgelandssykehuset å gripe inn og skrinlegge disse planene og snarest få ro rundt saken for å skape trygghet i befolkningen og gjenskape den tilliten som er nødvendig i et forestående samarbeid om viktige helseoppgaver.

2. Hvis dette ikke skjer vil saken bli rettslig belyst.

3. Vedtaket er fattet i medhold av kommunelovens § 13 (utvidet myndighet i hastesaker).

 

Formannskapet i Herøy og Dønna

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS