I slutten av året vil det bli trukket ut to vinnere på hver «topp» blant de som skrevet sitt navn i turbøkene. Disse vil hver få et gavekort på kr. 500. I tillegg vil alle som besøker alle 10 postene i tidsrommet 16.10.2020 – 15.10.2021 og som leverer inn registreringsskjema til idrettslaget v/leder Tore Westin innen 31.oktober 2021, få utdelt et krus påtrykt Fjelltrimmen 2021. For de under 7 år og de over 70 år er det nok med registrerte besøk på til sammen 7 av postene. Registreringsskjema kan skrives ut på kommunens heimeside, på kommunehuset hos folkehelsekoordinator, på oppslagstavle på dagligvarebutikkene ( Coop Dønna, Spar og Joker ) eller hos leder av idrettslaget.
 
 
 
God tur ønskes alle fra styret i DIL.