Formannskapet vedtok i møte den 28. mars 2023 at følgende 10 bærekraftsmål skal ligge til grunn for utviklingen av Dønnasamfunnet fram mot 2034:

Bærekraftsmål 1 - Utrydde fattigdom
Bærekraftsmål 2 - Utrydde sult
Bærekraftsmål 3 - God helse
Bærekraftsmål 4 - God utdanning
Bærekraftsmål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Bærekraftsmål 9 - Industri, innovasjon og infrastruktur
Bærekraftsmål 10 - Mindre ulikhet
Bærekraftsmål 11 - Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Bærekraftsmål 13 - Stoppe klimaendringene
Bærekraftsmål 17 - Samarbeid for å nå målene