I forhåndsstemmeperioden kan alle velgere stemme ved alle tilgjengelige valglokaler i hele landet. Det betyr at selv om du er hjemmehørende i Alstahaug, så kan du avgi din stemme i Dønna eller i hvilken som helst annen kommune. Dette er ikke mulig hvis du skal stemme på selve valgdagen.

Ikke mulig å stemme flere ganger

Hvis du har forhåndsstemt kan du ikke stemme på nytt på valgdagen. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.  Informasjon om valglokaler, åpningstider, stemming på institusjoner og hjemmestemming i Dønna, legges ut på denne siden.

Finn ditt nærmeste valglokale på valglokaler.no

Ved valg i Norge er det kommunen som tar imot forhåndsstemmer. De fastsetter også hvor stemmelokalene skal være og åpningstidene på disse. Åpningstider og antall stemmelokaler varierer derfor fra kommune til kommune i forhåndsstemmeperioden. Alle kommuner er lovpålagt å ta imot forhåndsstemmer på helse- og sosialinstitusjoner.

På valglokaler.no kan du finne alle allment tilgjengelige valglokaler i forhåndsstemmeperioden.   

I Dønna kommune kan du forhåndsstemme ved kontor for interne tjenester mandag - fredag mellom kl. 10.00 - 15.00 i perioden 10.08.21 - 10.09.21.  I tillegg holdes det åpent for mottak av forhådnsstemmer ved rådhuset torsdagene 19.08.21 og 26.08.21 fra kl. 10.00 - 17.00 og lørdag 28.08.21 mellom kl. 12.00 - 14.00.

På Vandve kan du forhåndsstemme onsdag 25.08.21 mellom kl. 11.00 - 14.00.
Ved Dønna omsorgssenter kan du forhåndsstemme onsdag 08.09.21 mellom kl. 10.00 - 12.00.
På Løkta kan du forhåndsstemme tirsdag 24.08.21 mellom kl. 11.00 - 13.00.

Frist for søknad om ambulerende stemmemottak settes til fredag 10.09.21, kl. 10.00.

Husk legitimasjon

Det er ikke nødvendig å ta med valgkort for å avgi stemme, men ta med legitimasjon.

Forhåndsstemming i annen kommune

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din, får du utdelt en generell stemmeseddel i valglokalet. På generelle stemmesedler er det bare påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også skaffe deg en stemmeseddel fra din kommune og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer.

Du skal deretter få en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du legger den ned i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelen og valgkortet (hvis du har det med) blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen. Stemmen din blir så sendt til din hjemkommune for opptelling.