Følgende saker skal behandles:

 • PS 110/21 2. gangs behandling - Søknad om dispensasjon - Gnr 5/27
 • PS 111/21 Midler til filmprosjekt - Synlig miljølandbruk
 • PS 112/21 HORVA Nordnorsk landbruksutstilling 2022
 • PS 113/21 Betalingssatser i barnehage og SFO 2022
 • PS 114/21 Videreutvikling av spesialiserte, tverrfaglige og intensive rehabiliteringstjenester på Helgeland
 • PS 115/21 Økonomisk støtte. Tilbygg til postbokser, Vandve
 • PS 116/21 Møteplan 2022
 • PS 117/21 Referatsaker
  • RS 78/21 Renteendring for lån 5317.50.41667, 8317.54.74547 og 8317.55.61830
  • RS 79/21 Etterlevelseskontroll 2021
  • RS 80/21 ORIENTERING OM KOMMUNENES MYNDIGHET TIL Å KREVE INN KOMMUNALE SKATTE- OG AVGIFTSKRAV
  • RS 81/21 Møte i Helgelandsrådet
  • RS 82/21 Pressemelding fra Helgeland Kraft AS 04.11.2021 - Styrket resultat pr. 3 kvartal for Helgeland Kraft AS
  • RS 83/21 Protokoll Årsmøte 1.11.21 Revisjon Midt-Norge SA