Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Donnalogo-nyheter

Formannskapsmøte, tirsdag 22. november, kl. 08.30

I morgen, tirsdag den 22. november, klokken 08.30 blir det formannskapsmøte i Dønna med følgende saksliste:

Saksliste:

 • PS 80/22 Mindre endring av Nausttofta hytteomr. Planid - 2013001
 • PS 81/22 26/11 og 26/12 - Saksfremlegg - Søknad om dispensasjon for bygging av ny kai med naust og tilhørende flytebrygge
 • PS 82/22 Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026
 • PS 83/22 Digitale Helgeland. Videreføring som kommunalt oppgavefellesskap
 • PS 84/22 Egenbetaling for omsorgstjenester 2023
 • PS 85/22

Referatsaker:

 • RS 95/22 36/2 - Søknad fradeling boligtomt - Delegert vedtak.
 • RS 96/22 Fergeruter
 • RS 97/22 22/5683-36 Endringer i valgforskriften mv.
 • RS 98/22 Pressemelding fra Helgeland Kraft AS 31.10.22 - Svekket resultat pr. 3 kvartal for Helgeland Kraft AS
 • RS 99/22 Renteregulering
 • RS 100/22 Renteendring for lån 8317.50.41667, 8317.54.74547 og 8317.55.61830
 • RS 101/22 Kopi av innkalling og saksliste til møte i representantskapet i SHMIL 18. vovember
 • RS 102/22 Akvakulturtillatelse til endring av fortøyninger på lokaliteten Sundsøy i Dønna kommune
 • RS 103/22 Dialogmøte mellom ordførere i Helgelandsrådet, Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset – svar på spørsmål

Du kan finne sakspapirene til sakene som skal behandles ved å klikke her.

Du kan følge sendingen på Kommune-TV ved å klikke her.

Publisert | Oppdatert 21. november 2022