Fotograf Luca Berti kommer til Dønna kommune i sommer, og han ønsker gjerne å komme i kontakt med lokalbefolkningen. Han vil sykle rundt i kommunen fra den 28.juni til 29.Juni, før han reiser videre. Mer informasjon om hans fotoprosjekt kan leses på bildet.

For å kontakte Luca Beti ta enten kontakt på telefon eller mail:

Telefon: +45-26467411

Mail: lucabertifoto@gmail.com eller contact@lucaberti.com