toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller på Helgeland

Framtidig kommunestruktur

Rapporten fra Telemarksforskning om konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller på Helgeland er nå lagt fram. Rapporten ble gjennomgått i felles dialogmøte mellom formannskapene i kommunene Alstahaug, Dønna, Leirfjord og Vefsn den 7. og 8. april.

Rapporten er gitt til kommunene og nå starter diskusjonen i den enkelte kommune. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai vil det forhåpentlig bli avklart hva slags økonomiske virkemidler regjeringen ønsker å bruke i forhold til endringer av kommunestruktur. I slutten av inneværende år legges det også fram en stortingsmelding om oppgavefordeling som har betydning for framtidig kommunestruktur.

Kommunestruktur_illustrasjon_250x250.jpg

Kommunestyrene i Alstahaug, Dønna, Leirfjord og Vefsn vil høsten 2014 ta stilling til videreføring av kommunestrukturprosjektet, og framdriftsplan. Dersom kommunestyret vedtar videreføring vil det trolig legges opp til en prosess med folkemøter og behandling i lokalutvalg. Der vil innholdet i rapporten bli gjennomgått og diskutert. Folkeavstemning kan være et aktuelt virkemiddel å benytte. Dette vil bli avklart i den videre prosessen.

En beslutning om en eventuelt endret kommunestruktur for Dønna vil først kunne skje etter kommunevalget høsten 2015.

Rapporten kan leses her.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS