Rapporten er gitt til kommunene og nå starter diskusjonen i den enkelte kommune. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai vil det forhåpentlig bli avklart hva slags økonomiske virkemidler regjeringen ønsker å bruke i forhold til endringer av kommunestruktur. I slutten av inneværende år legges det også fram en stortingsmelding om oppgavefordeling som har betydning for framtidig kommunestruktur.

Kommunestruktur_illustrasjon_250x250.jpg

Kommunestyrene i Alstahaug, Dønna, Leirfjord og Vefsn vil høsten 2014 ta stilling til videreføring av kommunestrukturprosjektet, og framdriftsplan. Dersom kommunestyret vedtar videreføring vil det trolig legges opp til en prosess med folkemøter og behandling i lokalutvalg. Der vil innholdet i rapporten bli gjennomgått og diskutert. Folkeavstemning kan være et aktuelt virkemiddel å benytte. Dette vil bli avklart i den videre prosessen.

En beslutning om en eventuelt endret kommunestruktur for Dønna vil først kunne skje etter kommunevalget høsten 2015.

Rapporten kan leses her.