toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Aktivitetskalender

April 2019
MaTiOnToFr
14
1234567
15
891011121314
16
15161718192021
17
22232425262728
18
2930     

Nyheter/Aktuelt

Logo for Kystplan Helgeland

Frist for å komme med merknader/innspill: 24. mai

2. gangs høring Kystplan Helgeland

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 9 0g 11-4 legges planforslag «Kystplan Helgeland – kommunedelplan for deler av sjøareal i Dønna kommune» med plankart, bestemmelser og retningslinjer ut på 2. gangs offentlig ettersyn.
 

 

2019-04-11
Kommunevapen-3D

Høringsgrist 3. mai 2019

Høring - kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019 - 2023

Planutvalget (Formannskapet) besluttet i sak 25/19 den 22.03.2019 å legge forslag til kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019- 2023 ut på høring og offentlig ettersyn i etter plan- og bygningsloven §11-14.

Alle interesserte kan uttale seg.

2019-03-22
D￿nnes_kirke-medium

Gudstjenester i første halvår 2019

Her finner du oppdatert oversikt over gudstjenester første halvår 2019.

2019-04-03
Informasjon

Høringsfrist 26. april 2019

Lokalutvalg - revidert reglement, forslag

Det er utarbeidet forslag til revidert reglement for lokalutvalgene i Dønna kommune.

2019-04-01
valglogo

Kommunestyrevalg 2019

Listeforslag til ettersyn

Det er kommet inn 5 forslag til valglister til kommunestyrevalget høsten 2019. Fristen for å levere listeforslag gikk ut mandag 1. april kl 12.00.

Listeforslagene er nå lagt ut til ettersyn i samsvar med valgloven §6.6. Listeforslagene skal behandles og godkjennes av valgstyret.

2019-04-01
Kommunevapen-3D

Teknisk drift

Forenklinger i Byggesaksforskriften fra 1. juli 2015

Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

Her er en oversikt over hvilke tiltak som kan føres opp uten å søke, og informasjon om andre endringer som vil gjøre det enklere for den som ønsker å bygge

2019-03-19
Informasjon

Veiledning Karrieresentret – på Dønna

Karrieresentret har kontordag ved Dønna voksenopplæring siste torsdagen i hver måned. De som ønsker veiledning kan søkes inn av NAV, voksenopplæringen, kommunen eller andre. En kan også selv ta kontakt og avtale veiledning.

Neste kontordag er torsdag 28.februar.

For å avtale veiledning ta kontakt på vårt sentralbordnummer 756 53 370 eller på mail ketlar@vgs.nfk.no 

Ketil Larssen
Karriereveileder

2019-02-22
Digital_faktura

Digitalisering av fakturautsendelse

Dønna kommune jobber i disse dager med innføring av ny rutine for distribusjon av fakturaer for å øke graden av digital utsendelse. Dette for å lette arbeidet både for oss, og for dere som mottar fakturaer. Den nye formen for utsendelse resulterer også i en ny fakturablankett.

Den nye løsningen innebærer at alle faktura blir forsøkt sendt digitalt, via AvtaleGiro, eFaktura, Vipps Regning, digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.

2019-02-21
Ferge

Frist for innspill: mandag 25. februar kl 12. Sendes til post@donna.kommune.no

Nye fergeruter på høring

På vegne av Nordland fylkeskommune har Vegvesenet sendt ut forslag til nye ferjeruter for sambandene Sandnessjøen-Dønna-Løkta og Søvik-Austbø-Herøy-Brasøy, for iverksettelse fra 1. mars 2019.

Det er også sendt ut forslag til ny ruteplan for 18-182 Regionpendelen. Bakgrunnen for ruteendringene er blant annet endret ruteteplan for NEX 1 fra samme dato.

Innspill til kommunens høringsuttalelse må sendes på e-post til post@donna.kommune.no innen mandag 25. februar kl 12.00.

2019-02-19
Informasjon

Nasjonal tilskuddsordning

Inkludering av barn i lavinntektstfamilier

Det kan nå søkes om midler fra nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier.

Målgruppen for ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer og målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. 

 

2018-12-07

Artikkelarkiv >>

Levert av CustomPublish AS