Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring endret renovasjonsforskrift

Renovasjonsforskriften ut på høring - høringsfrist 17.sept 2021
Det ble startet en prosess for å endre renovasjonsforskriften I 2019. Forskriften ble da behandlet i Representantskapet på høsten og deretter lagt ut til høring. Det kom inn en del høringsuttalelsen som i hovedsak gikk på innføring av fritidsrenovasjon for campingvogner og - biler som star fast oppstilt mer enn 3 måneder pr år.

Like i forkant av at representantskapet skulle behandle saken, ble vi rammet av en pandemi og saken ble utsatt fordi man ikke kunne ha fysiske møter.

SHMIL ønsker nå å gjøre ytterligere noen endringer i forskriften og sender derfor forskriften ut på ny høring. De høringsuttalelsene som kom inn i forrige runde vil bli behandlet sammen med saken når den kommer opp i styret og Representantskapet til høsten, men det er også mulig å gi nye høringsinnspill. 

Vedlagt ligger oversendelsesbrev og utkast til revidert renovasjonsforskrift.

SHMIL vil legge ut en felles sak på sine hjemmesider, samt annonsere høringen i lokalavisen.

Synspunkter til høringsutkastet sendes til
SHMIL IKS, att. Toril Haltbrekken, Åremma, 8664 Mosjøen
eller til post@shmil.no innen 17.september 2021.

Relaterte artikler

Publisert | Oppdatert 17. august 2021