Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
05. mars kl. 17:49

Ny innsynsløsning er på plass - sjekk postlister og møtekalender

Les mer clear

Høring: Helse- og mestringsplan

Driftsutvalget i Dønna kommune gjorde følgende vedtak i sin sak 20/96;
Driftsutvalget i Dønna kommune legger forslaget til Helse- og mestringsplan ut til offentlig høring, etter plan og bygningslovens bestemmelser i § 11-14.
Høringsfristen er utsatt til 15. mars 2020.

Plandokumentet følger vedlagt. Det gjør også ett notat om alternativer knyttet til fremtidige heldøgnstilbud (dette er en egen sak som kommer til politisk behandling senere) og en sammenstilling av de analyser og presentasjoner som er utviklet under planprosessen.
Det bes om høringsinnspill og –uttalelser er kommunen ihende innen 25.01. 2021, og at disse sendes til post@donna.kommune.no - alternativt Dønna kommune, Krunhaugen 1 8820 Dønna.

Eventuelle spørsmål rettes til;
Helse- og omsorgsleder Rune Ånes
Epost: rune.anes@donna.kommune.no
Telefon: 469 01 477

Kommunedirektør Tor Henning Jørgensen
Epost: torhenning@donna.kommune.no
Telefon: 971 13 776

Relaterte artikler

Publisert | Oppdatert 01. februar 2021