Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
05. november kl. 19:03

Større smittefare i hele landet - nye nasjonale tiltak fra 5. november

Les mer clear

Høring lokal forskrift om bålbrenning

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål eller grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.
 
Selv om det er et generelt bålforbud har du lov å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Dette kan for eksempel være dersom det ligger snø på bakken eller at det har regnet i lang tid. Du kan også grille i fjæra der det er god avstand til vegetasjon, grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen eller grille i egen hage.
 
Miljøverndirektoratet har ved delegeringsvedtak av 19. jul 2001 gitt kommunen myndighet til å fastsette forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner etter forurensingsloven § 9.
 
Ved å fastsette en egen lokal forskrift har Dønna kommune mulighet å forby eller tillate all form for åpen brenning eller brenning av avfall i småovner, innenfor de rammene som er gitt av forurensingsloven § 9. Formålet med denne lokale forskriften er å forhindre forurensing og helseproblemer som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.
 
Den lokale forskriften åpner opp for at åpen brenning og brenning i småovner i et begrenset omfang er tillatt, og skal gi økt forutsigbarhet for kommunens innbyggere.
 
Hovedregelen er at all åpen brenning og brenning av avfall er forbudt. Unntak fra forbudet er:
a) åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål.
b) brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert trevirke.
c) brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta.
d) bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbebygd strøk
e) St. Hansbål. Unntaket gjelder ikke brenning av bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, plast, isolasjonsmateriale, eksplosivt materiale eller andre helse- og miljøfarlige stoffer.
f) ranke- og flatebrenning i skogbruket
g) halmbrenning i jordbruket. Unntaket gjelder kun åpen brenning av halmstubber på jordet.
 
Brenning skal kun finne sted dersom det åpenbart ikke kan medføre fare for brann, og er underlagt rammene som følger av forskrift om brannforebygging.
 
Planlagt brenning i henhold til nevnte unntak punkt d – g skal meldes til kommunen ved brannsjefen på forhånd.
 
Formannskapet gis anledning til å gi dispensasjon fra denne forskriften etter søknad i særlige tilfeller. Et eksempel på en slik brenning kan være husbrenning som ledd i brannvesenets øvingsprogram.
 
Høringsfrist er 1.desember 2020.
 
Publisert | Oppdatert 09. november 2020