toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Høringsuttalelse til ressursgruppas foreløpige rapport: "Helgelandssykehuset 2025"

En ekstern ressursgruppe vedtatt av styret for Helgelandssykehuset, har utarbeidet en foreløpig rapport med en begrunnet anbefaling for struktur og lokalisering av framtidas
Helgelandssykehus. 

Ordførerne i 12 av de 17 kommunene i Helgelandssykehusets kommunene tok et initiativ til å forsøke å utarbeide et felles høringssvar, og møttes i Brønnøysund den 3. januar 2019. Det var stor enighet politisk i at en felles stemme fra de 12 kommunene ville ha en større påvirkningsmulighet i prosessen, enn om den enkelte kommune skulle utarbeide selvstendige høringsuttlelser. Det er nå utarbeidet forslag til en felles høringsuttalelse. Høringsuttalelsene skal vedtas av kommunestyret i den enkelte kommune.

Sakframlegg og forslag til høringsuttalelse kan lastes ned her. Dokumentene skal behandles av kommunestyret i Dønna den 26. februar.

Saksframlegg

Forslag til høringsuttalelse

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS