Sammenkomster som regnes som arrangement omfatter blant annet medlemsmøter, konferanser, kurs, bursdager, konfirmasjoner, bryllup, fester, og sosiale samlinger for venner, familie og bekjente.
 
Reglene kan bli endret på kort varsel og dette innlegget tar utgangspunkt i det som gjelder akkurat nå.
 
For årsmøter og lignende anbefales det at disse utsettes eller gjennomføres som nettmøter.
 
Vi anbefaler informasjonen på helsenorge.no for de som trenger ytterligere opplysninger. Evt. ta kontakt med kommunen.