toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Oppdatert informasjon 12. mars

Informasjon om Koronavirus/Covid 19

Her finner du råd og informasjon om det nye koronaviruset.

Målet med innsatsen er å forsinke/redusere smitte slik at helsevesenet og resten av samfunnet kan håndtere hendelsen. Befolkningen må være forberedt på at vi må leve med denne situasjonen i lang tid.

Har du symptomer på luftveisinfeksjon?
Som et ledd i føre var prinsippet ber vi deg om å utsette din time hos lege, helsestasjon, tannlege, fysioterapi eller andre helsetjenester dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon som feber, hoste, rennende nese, hodepine, frysninger, sår hals, brystsmerter og pustevansker. Så får du ny time seinere.

Dersom dine plager ikke kan vente ber vi deg ta kontakt i forkant per telefon for å avtale nærmere.

 

Til pårørende og besøkende ved Dønna omsorgssenter
Eldre og personer med kroniske sykdommer er i kategorien som kan gi alvorlig sykdom dersom de blir smittet av koronavirus.

For å forebygge smitte av koronaviruset ber vi alle pårørende og besøkende ta kontakt med sykehjemmet før besøk på tlf 75 05 21 45 / 75 05 21 46 (utenom arbeidstid). Det er i tillegg satt opp plakat ved hovedinngangen der besøkende får beskjed om å ta kontakt pr telefon med avdelingen før de kan gå inn.

Våre forebyggende smittevernrutiner oppdateres i henhold til anbefalinger gitt av folkehelseinstituttet.

 

Har du vært utenlands?
Helsedirektoratet har utvidet anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme, til å gjelde alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus.

Det betyr at alle som har vært i områder med vedvarende smitte, skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Dette omfatter å:

 • ikke gå på jobb eller skole
 • unngå reiser
 • ikke ta offentlig transport
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre
 • unngå nær kontakt med andre
 • Anbefalingen har tilbakevirkende kraft. Det vil si at alle som har kommet hjem fra områder med vedvarende smitte i løpet av de siste fjorten dagene, skal holde seg hjemme til det har gått fjorten dager etter hjemkomst og ikke møte på jobb eller skole.

Områdene som er definerte som områder med vedvarende smitte oppdateres fortløpende. Folkehelseinstituttet har oversikt over disse områdene her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

Ved en eventuell utvidelse til å gjelde andre land vil tiltaket med karantene ha tilbakevirkende kraft. Det betyr at personer som har vært på ferie i andre deler av Europa, og kommet hjem nå, kan bli bedt om å gå i karantene på et senere tidspunkt.

 

Mange i Nordland har den siste tiden avviklet vinterferie og mange har vært på reise i utlandet. Disse personene må være ekstra oppmerksomme på utviklingen fremover og informasjon fra helsemyndighetene vedrørende utvidelse av smitteområder.

For deg dette gjelder, anbefaler vi følgende:

 • Ta kontakt med arbeidsgiver og avklar mulighet for hjemmekontor.
 • Ta kontakt med lege på telefon dersom arbeid hjemmefra ikke er mulig, og det er behov for sykemelding.
 • Ta kontakt med legekontor på telefon for å avtale prøvetaking, dersom du utvikler symptomer (feber, hoste, brystsmerter, pustevansker).
 • Ikke besøk helseinstitusjoner dersom det ikke er helt nødvendig. Dersom besøk ikke kan unngås, må du først ta kontakt med avdelingen der pasienten ligger.
 • ​Folkehelseinstituttets råd til deg som er i karantene: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/rad-til-personer-som-er-i-hjemmekarantene/

Det er viktig at alle bidrar til å hindre smittespredning, og følger råd og anbefalinger fra helsemyndighetene.

 

Har du spørsmål om det nye koronaviruset?
Hvis du ikke finner svar på fhi.no eller helsenorge.no, kan du ringe informasjonstelefon for publikum på 815 55 015. Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakten på 116 117.

 

Trykk på linkene nedenfor for mer informasjon:

Folkehelseinstituttet

Temaside om koronavirus (coronavirus) på Helsenorge.no

 

Videofilm med spørsmål og svar rettet mot barn

 
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS