Mattilsynet anbefaler at man lar syke fugler være i fred av dyrevelferdshensyn.  Hvis du finner døde fugler av typer beskrevet under, ber vi deg om å melde fra til Mattilsynet på følgende e-post:

Innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no.

Dette gjelder følgende arter:

 • andefugler (ender, gjess og svaner
 • havsuler
 • måkefugler
 • vadere
 • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
 • åtseletere (kråkefugler)
 • småfugl (kun ved mange døde fugler på et lite område)
 • rovdyr (primært observasjon av syke eksemplarer av rødrev, fjellrev, arter i mårdyrfamilien, gaupe, se symptomer under).
 • sjøpattedyr (ønsker primært melding om observasjon av syke eksemplarer av steinkobbe og havert, se symptomer under).

Fortell Mattilsynet om følgende:

 • kommune, postnummer, adresse og helst også kartreferanse (som du kan finne i kartfunksjonen på mobiltelefonen din)
 • hvilken art det gjelder
 • hvor mange fugler det gjelder

Avliving av fugler

Kun personer som har tilstrekkelig kompetanse til det, bør avlive syke fugler. Ved mistanke om fugleinfluensa skal Folkehelseinstituttets råd for å forebygge smitte med fugleinfluensa til mennesker (fhi.no) følges ved all håndtering.

I en situasjon med mange syke og døde ville fugler i et område, vil det ikke være praktisk gjennomførbart å avlive alle de syke fuglene. Ferdsel i et slik område kan gi uro blant dyrene, som kan medføre en ekstra påkjenning og føre til mer smittespredning. Da vil det beste være å la fuglene få ro.

Symptomer og testing

De hyppigst rapporterte kliniske symptomer på syke rovdyr av nevnte arter er sirkelgange, skjev hodestilling og dårlig balanse.

Mattilsynet vil vurdere om dyrene skal undersøkes for fugleinfluensasmitte, men det er uansett viktig at du varsler oss.

Dersom du ikke hører noe fra Mattilsynet innen få dager etter at du har meldt ifra om dødt dyr, kan du anta at de ikke skal tas prøve av. 

Fjerning av fugler på egen eiendom

Ikke ta på fuglen eller andre dyr som er døde. Mattilsynet vil i samråd med Veterinærinstituttet vurdere om fuglen du har meldt inn skal testes for fugleinfluensa.

Dersom du ikke hører noe fra Mattilsynet innen få dager etter at du har meldt ifra om død fugl, kan du anta at den ikke skal tas prøve av.

Det er greit å la fuglen ligge, men dersom det er behov for å fjerne fuglen fra eiendommen, bør en voksen gjøre dette.

Du bør kontakte kommunen din for å høre om de har en innsamlingsordning eller om de har egne regler for håndtering av døde fugler.

Hvis kommunen din ikke har en ordning for håndtering av døde fugler, kan fuglen graves ned. Det er viktig at du bruker hansker og munnbind ved håndtering av fuglen, og vasker hendene godt med såpe og vann etterpå. Grav så dypt at åtseletere ikke kan grave opp fuglen.

I områder der det er grunn til å tro at fuglen kan være smittet med fugleinfluensa, kan man ikke kaste fuglen i restavfallet. Områder med utbrudd vil ha mange døde fugler på konsentrerte områder.

I områder uten kjent fugleinfluensasmitte, kan fuglen legges i en dobbel avfallspose før den kastes i restavfallet, dersom kommunen ikke har en annen ordning. Husk hansker, munnbind og god håndhygiene.