I 2023 er det anledning til å samle inn underskrifter og levere inn listeforslagene digitalt. Dette gjelder både registrerte politiske partier og uregistrerte grupper.

Det er valgfritt om man ønsker å benytte seg av den elektroniske løsningen, eller om man vil levere listeforslaget på papir. Den elektroniske løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere, men følger samme regelverk og fungerer på tilsvarende måte som papirløsningen.

Her kan du registrere listeforslag elektronisk

Her finner du mer informasjon om hvordan du bruker listeforslagsportalen

Her finner du informasjon om å levere listeforslag på papir

 

Et gyldig listeforslag må ha kommet inn til kommunen innen fristen, enten:

  • gjennom Valgdirektoratets løsning (digital innlevering) for innsamling av elektroniske underskrifter på listeforslag
     
  • ha kommet fram til kommunen eller fylkeskommunen innen fristen via post eller personlig innlevering
     
  • eller ha kommet inn til kommunen eller fylkeskommunen via e-post innen fristen, så sant signaturene er synlige på forslaget. Originale underskrifter må leveres eller sendes inn med det samme