Grunnskole på øya Løkta i Dønna kommune med elever fra 1. - 10. trinn.
Løkta skole er en del av Løkta oppvekstsenter med elever fra 1.-10.årstrinn. Skolen kan tilby skolefritidsordning – SFO organisert gjennom barnehagen. Åpningstiden i SFO er fra kl 06.50 til kl. 15.00.
Skolen gir også tilbud om leksehjelp for 1-4.klasse 2 dager i uken. Tilbudet er gratis.

Løkta barnehage

Løkta barnehage er en del av Løkta oppvekstsenter. Barnehagen har 1 avdeling. 
Skolefritidsordning – SFO organisert gjennom barnehagen. 
Åpningstiden i barnehagen er fra kl 06.50 til kl. 15.00.

Søk om barnehageplass her

Kontaktinformasjon:
Adresse: Løkta oppvekstsenter , Sandåkerveien 4, 8813 Løkta 
Løkta oppvekstsenter_250x167.jpg
E-post: lokta.oppvekstsenter@donna.kommune.no

Telefoner:
Rektor: 750 54 668
Lærerrom: 750 54 668
Barnehagen: 
Avdeling: 750 54 629 

Annen informasjon:
Biblioteket på Løkta er bemannet mandager fra klokken 11:00 til 16:00 og ellers tilgjengelig alle dager innenfor skolens åpningstid.