Dette innebærer at Dønna og Herøy har kommet et stort skritt lenger i prosessen fram mot å få på plass en fastlandsforbindelse.  Utredningsprosessen som kommer, vil gi en grundig gjennomgang av forutsetninger for en ny fastlandsforbindelse og vil sørge for en sterkere kvalitetssikring og modning av kunnskapsgrunnlaget, og styrker og svakheter, for løsningene man velger å utrede videre. 

Høsten 2021 ble det i regi av Helgelandsrådet offentliggjort en rapport om fastlandsforbindelse til Herøy/Dønna. Rapporten vurderer at en tunnelløsning, inkludert utbedring av fv. 828 over Herøy og Dønna, vil være selvfinansierende basert på finansiering fra ferjeavløsningsmidler og bompenger. En løsning med bygging av ny fv. 828 vil ha behov for finansiering fra fylkeskommune/stat på til sammen 520 mill. kr, i tillegg til ferjeavløsningsmidler og bompenger.

En bruløsning vil kreve 3 620 mill. kr, i tillegg til ferjeavløsningsmidler og bompenger. Rapporten har en usikkerhet på +/- 40 prosent og bygger på en rekke forutsetninger, blant annet i utvikling i trafikktall.

Ordfører Nils Jenssen uttaler at man nå har passert en viktig milepæl i prosjektet, og sender gratulasjoner til alle i Dønna, Herøy og resten av regionen.