Kommunestyrets evaluering og vedtak om fremdriftsplan for budsjettarbeidet

Saksframlegg
Saksprotokoll

Kommuneproposisjonen 2022

Kommuneproposisjonen 2022

Kommunedirektørens strategidokument 2022 - 2025

Kommunedirektørens strategidokument 2022 - 2025

Kommunestyrets vedtak av rammer og virksomhetsplaner for 2022 - 2025 Saksframlegg
Saksprotokoll
Virksomhetsplaner for 2022 - 2025
Budsjettkonferansen 29. - 30.09.21 Program for konferansen
Powerpoint - Presentasjon av konsekvensjustert budsjett
Powerpoint - Presentasjon av investeringer og annet
Statsbudsjettet 2022 Nasjonalbudsjettet 2022
Statsbudsjettet 2022 (Gul bok)
Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner (Grønt hefte)
Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022 - Endringer i Statsbudsjettet 2022
Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022 - Endring av skatter, avgifter og toll 2022
Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2022 - 2025 Kommunedirektørens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2022 - 2025 - Saksfremlegg med kommunedirektørens innstilling til formannskapet
Kommunedirektørens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2022 - 2025 - Rapportdokumentet
Kommunedirektørens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2022 - 2025 - Vedlegg
Kommunedirektørens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2022 - 2025 - Notat fra økonomisjefen
Formannskapets innstilling til kommunestyre - budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025

Formannskapets innstilling til økonomiplan og årsbudsjett 2022 - 2025 - saksprotokoll
Formannskapets innstilling til økonomiplan og årsbudsjett 2022 - 2025 - innstilling med vedlegg (vedtatt forslag fra H, SV og Sp)
Forslaget til vedtak fra Ap ble fremsatt som et verbalforslag (Klikk for å se saken i KommuneTV)
Vedlegg til forslaget fra Ap

Kommunestyrets vedtak av budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 Vedtatt budsjett og økonomiplan 2022 - 2025
Saksframlegg
Saksprotokoll
Budsjettoppfølgingsrapport per 28.02.22 Rapportdokumentet
Saksfremlegg
Saksprotokoll
Budsjettoppfølgingsrapport og budsjettregulering per 30.04.22 Rapportdokumentet
Saksfremlegg
Saksprotokoll
Powerpoint-presentasjon
Budsjettoppfølgingsrapport og budsjettregulering per 31.08.22 Rapportdokumentet
Saksfremlegg
Saksprotokoll
Budsjettoppfølgingsrapport per 31.10.22 Rapportdokumentet
Saksframlegg
Saksprotokoll
Regnskap og årsmelding 2022 Behandles i kommunestyret i juni 2023.