Kommunestyrets evaluering og vedtak om fremdriftsplan for budsjettarbeidet for 2023 - 2026Saksframlegg
Saksprotokoll
Kommuneproposisjonen 2023Kommuneproposisjonen 2023
Kommunedirektørens strategidokument 2023 - 2026Kommunedirektørens strategidokument 2023 - 2026
Powerpoint - Kommunedirektørens strategidokument 2023 - 2026
Kommunestyrets vedtak av rammer og virksomhetsplaner for 2023 - 2026Saksframlegg
Saksprotokoll
Virksomhetsplaner for 2023 - 2026
Powerpoint - Virksomhetsplaner 2023 - 2026
Budsjettkonferansen budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026Program
Deltakerliste
Oppsummering
Statsbudsjettet 2023Nasjonalbudsjettet 2023 (oktober 2022)
Statsbudsjettet 2022 (Gul bok) (oktober 2022)
Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner (Grønt hefte) (oktober 2022)
Skatter, avgifter og toll 2023
Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2023 - 2026Saksfremlegg til formannskapet - Kommunedirektørens forslag
Budsjettdokumentet - kommunedirektørens forslag
Kommunedirektørens innstilling til driftsbudsjett 2023-2026 - oversikt
Kommunedirektørens innstilling til driftsbudsjett 2023-2026 - endringstiltak
Kommunedirektørens innstilling til investeringsbudsjett 2023-2026 - oversikt
Kommunedirektørens innstilling til investeringsbudsjett 2023-2026 - investeringstiltak
Formannskapets innstilling til kommunestyre - budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026Formannskapets innstilling til driftsbudsjett 2023-2026 - oversikt
Formannskapets innstilling til driftsbudsjett 2023-2026 - endringstiltak
Formannskapets innstilling til investeringsbudsjett 2023-2026 - oversikt
Formannskapets innstilling til investeringsbudsjett 2023-2026 - endringstiltak
Kommunestyrets vedtak av budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026Saksframlegg
Protokoll
Budsjettdokumentet basert på kommunestyrets vedtak
Budsjettoppfølgingsrapport per 28.02.23Rapport
Saksfremlegg
Saksprotokoll
Budsjettoppfølgingsrapport og budsjettregulering per 30.04.23Rapport
Saksfremlegg
Saksprotokoll
Budsjettoppfølgingsrapport og budsjettregulering per 31.08.23Rapport
Saksfremlegg
Saksprotokoll
Budsjettoppfølgingsrapport per 31.10.23Rapport
Saksfremlegg
Saksprotokoll
Regnskap og årsmelding 2023Behandles av kommunestyret i juni 2024.