Kommunestyrets evaluering og vedtak om fremdriftsplan for budsjettarbeidet for 2023 - 2026 Saksframlegg
Saksprotokoll
Kommuneproposisjonen 2023 Kommuneproposisjonen 2023
Kommunedirektørens strategidokument 2023 - 2026 Kommunedirektørens strategidokument 2023 - 2026
Powerpoint - Kommunedirektørens strategidokument 2023 - 2026
Kommunestyrets vedtak av rammer og virksomhetsplaner for 2023 - 2026 Saksframlegg
Saksprotokoll
Virksomhetsplaner for 2023 - 2026
Powerpoint - Virksomhetsplaner 2023 - 2026
Budsjettkonferansen budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 Program
Deltakerliste
Oppsummering
Statsbudsjettet 2023 Nasjonalbudsjettet 2023 (oktober 2022)
Statsbudsjettet 2022 (Gul bok) (oktober 2022)
Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner (Grønt hefte) (oktober 2022)
Skatter, avgifter og toll 2023
Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2023 - 2026

Saksfremlegg til formannskapet - Kommunedirektørens forslag
Budsjettdokumentet - kommunedirektørens forslag
Kommunedirektørens innstilling til driftsbudsjett 2023-2026 - oversikt
Kommunedirektørens innstilling til driftsbudsjett 2023-2026 - endringstiltak
Kommunedirektørens innstilling til investeringsbudsjett 2023-2026 - oversikt
Kommunedirektørens innstilling til investeringsbudsjett 2023-2026 - investeringstiltak

Formannskapets innstilling til kommunestyre - budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 Formannskapets innstilling til driftsbudsjett 2023-2026 - oversikt
Formannskapets innstilling til driftsbudsjett 2023-2026 - endringstiltak
Formannskapets innstilling til investeringsbudsjett 2023-2026 - oversikt
Formannskapets innstilling til investeringsbudsjett 2023-2026 - endringstiltak
Kommunestyrets vedtak av budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 Saksframlegg
Protokoll
Budsjettdokumentet basert på kommunestyrets vedtak
Budsjettoppfølgingsrapport per 28.02.23 Behandles av formannskapet i mars 2023.
Budsjettoppfølgingsrapport og budsjettregulering per 30.04.23 Behandles av kommunestyret i juni 2023.
Budsjettoppfølgingsrapport og budsjettregulering per 31.08.23 Behandles av kommunestyret i oktober 2023.
Budsjettoppfølgingsrapport per 31.10.23 Behandles av formannskapet i november 2023.
Regnskap og årsmelding 2023 Behandles av kommunestyret i juni 2024.