toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A
Offentlig møte
Møte i Kommunestyre, 17.12.2019 09:30 - 00:00
Sted Kommunestyresalen
Enkeltsaker (Klikk [+] tegnet til venstre for å se dokumenter)
[+]
0091/19 - SØKNAD OM FRATREDEN AV VERV I DØNNA UNGDOMSRÅD
[+]
0093/19 - VALG AV DRIFTSUTVALG
[+]
0096/19 - BUDSJETTREGULERING AV DRIFTSBUDSJETTET NR. 2 - 2019 - HERUNDER DISPONERING AV ÅRETS TILDELING FRA HAVBRUKSFONDET
[+]
0097/19 - NY KOMMUNAL KAI LØKTA - ANTAKELSE AV ENTREPRENØR
[+]
0098/19 - REKRUTTERINGSTILTAK FOR SYKEPLEIERE OG VERNEPLEIERE
[+]
0099/19 - GEBYRREGULATIV 2020
[+]
0102/19 - INVESTERINGSTILTAK - HALD IKT - ANDEL AV ANSKAFFELSER 2020
[+]
0103/19 - OPPTAK AV LÅN TIL VIDEREFORMIDLING - STARTLÅN FOR 2020
[+]
0104/19 - FASTSETTING AV VEILEDENDE NORMER FOR UTMÅLING AV STØNAD TIL LIVSOPPHOLD 2020
[+]
0105/19 - FASTSETTING AV EIENDOMSSKATTESATSER FOR 2020
[+]
0106/19 - EGENBETALING FOR OMSORGSTJENESTER I 2020
[+]
0107/19 - OPPTAK (VIDEREFØRING) AV KASSAKREDITTLÅN FOR 2020
[+]
0110/19 - MØTEPLAN 2020
[+]
0111/19 - VALG AV ELDRERÅD FOR PERIODEN 2019 - 2023
[+]
0112/19 - VALG AV REPRESENTANT TIL LOKALUTVALGENE
[+]
0113/19 - VALG AV RÅD FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER
[+]
0114/19 - VALG AV STYREMEDLEM HELGELAND FRILUFTSRÅD
For e-politiker: Last ned alle dokumentene
Levert av CustomPublish AS